COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 35 khóa học Nhân văn
1123
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Có khóa học tiếng Anh
Xem 44 khóa học Nhân văn
16361
Lượt xem
303
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Có khóa học tiếng Anh
Xem 150 khóa học Nhân văn
1725
Lượt xem
31
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 19 khóa học Nhân văn
660
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Nhân văn
963
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 30 khóa học Nhân văn
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
4754
Lượt xem
72
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 13 khóa học Nhân văn
3249
Lượt xem
58
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Nhân văn
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
620
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Nhân văn
920
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 189

Có khóa học tiếng Anh
Xem 128 khóa học Nhân văn
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1445
Lượt xem
22
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Có khóa học tiếng Anh
Xem 447 khóa học Nhân văn
1923
Lượt xem
23
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Nhân văn
736
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học