College of New Caledonia

Canada Canada

138 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The College of New Caledonia (CNC) has served students in British Columbia for over 50 years. The College offers a full complement of programmes under the technical, vocational and university credit categories. Around 5,000 students enroll in the college on an annual basis. At CNC, students are trained in life skills, which stand them in good stead, whether they wish to continue on to a big university or launch their career. Small class sizes allow instructors to deliver individual attention and encouragement to help students succeed, in addition to allowing students to form close bonds and lifelong friendships. CNC’s main campus is located in Prince George, a city that maintains the energy of a small town along with a vibrant college vibe. Outside the classroom, students can visit the city’s coffee shops, stroll through one of the numerous shopping malls or go skiing or snowboarding.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại College of New Caledonia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$12,870

HỌC NGHỀ

CAD$15,840

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học