The University of Winnipeg

Canada Canada

790 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Winnipeg là một trường đại học công lập ở Winnipeg, Manitoba, Canada. Winnipeg luôn được xếp hạng cao trong các khảo sát về danh tiếng trường, nhờ vào các tiêu chí đánh giá như quy mô lớp học nhỏ, thành tích giáo dục và cả cam kết của trường dành cho vấn đề bảo vệ môi trường. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trên nhiều lĩnh vực: nghệ thuật, kinh doanh, kinh tế, giáo dục, khoa học và “Kinesiology” và Y học ứng dụng.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of Winnipeg

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$15,670

BẬC CAO HỌC

CAD$17,390

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!