27 Học bổng tại Hồng Kông

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
6997 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 118 khóa học

courses
675 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 171 khóa học

courses
HKU SPACE

HKU SPACE

Hồng Kông
79 LƯỢT XEM

Học bổng

345 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 21 khóa học

courses
Yew Chung Community College (YCCC)

Yew Chung Community College (YCCC)

Hồng Kông
29 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

2135 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 43

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 169 khóa học

courses