head image
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

HONGKONG Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
120
Lượt xem
2
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
278
Lượt xem
courses
Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
427
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 47

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1952
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Xem 14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3235
Lượt xem
59
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
67
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 57

Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1186
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
YMCA College of Careers

YMCA College of Careers

HONGKONG Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
21
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
670
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học Hồng Kông? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close