7 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Hồng Kông

Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
640
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
5512
Lượt xem
103
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 182

Xem 14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1336
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
1288
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
834
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
48
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm