9 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Hồng Kông

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
788
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
7355
Lượt xem
150
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
23187
Lượt xem
463
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 182

Xem 14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1256
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
1132
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
961
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
154
Lượt xem
courses
YMCA College of Careers

YMCA College of Careers

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
59
Lượt xem
1
Yêu thích
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
29
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm