8 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Hồng Kông

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
390
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
182
Lượt xem
3
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 15 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3243
Lượt xem
32
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
159
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3674
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1603
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
847
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
YMCA College of Careers

YMCA College of Careers

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
36
Lượt xem
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm