9 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Hồng Kông

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
838
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
7545
Lượt xem
157
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
24645
Lượt xem
485
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses
YMCA College of Careers

YMCA College of Careers

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
61
Lượt xem
1
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
157
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
934
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 182

Xem 14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1261
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
1150
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
19
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm