12 Học bổng Kỹ thuật tại Hồng Kông

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 51 khóa học Kỹ thuật
5512
Lượt xem
103
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 40

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 9 khóa học Kỹ thuật
1894
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 119

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 30 khóa học Kỹ thuật
1144
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
640
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 182

Xem 86 khóa học Kỹ thuật
1336
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Có khóa học tiếng Anh
Xem 22 khóa học Kỹ thuật
1288
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kỹ thuật
834
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
305
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Kỹ thuật
Nhận bằng của Hồng Kông
142
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm