head image

14 Học bổng Kỹ thuật tại Hồng Kông

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 39

Học bổng
Xem 20 khóa học Kỹ thuật
2610
Lượt xem
54
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 27 khóa học Kỹ thuật
Nhận bằng của Hồng Kông
395
Lượt xem
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

HONGKONG Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
81
Lượt xem
1
Yêu thích
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
83
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 12 khóa học Kỹ thuật
140
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 56

Có khóa học tiếng Anh
Xem 61 khóa học Kỹ thuật
1497
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 129

Xem 74 khóa học Kỹ thuật
1791
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 56

Xem 21 khóa học Kỹ thuật
780
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Kỹ thuật
Nhận bằng của Hồng Kông
1145
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Kỹ thuật
Nhận bằng của Hồng Kông
49
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kỹ thuật
338
Lượt xem
courses
Chu Hai College of Higher Education

Chu Hai College of Higher Education

HONGKONG Hồng Kông
19
Lượt xem
Bạn muốn du học tại Hồng Kông? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close