10 Học bổng Kiến trúc và Xây dựng tại Hồng Kông

XẾP HẠNG THE TIMES 182

Học bổng
Xem 22 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1725
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 40

Học bổng
Xem 10 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1951
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
4629
Lượt xem
80
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Xem 8 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1411
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 119

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
797
Lượt xem
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
429
Lượt xem
4
Yêu thích
Hong Kong Nang Yan College of Higher Education (NYC)

Hong Kong Nang Yan College of Higher Education (NYC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
16
Lượt xem
Xem 21 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
13
Lượt xem
courses

PolyU Design

Hồng Kông
Xem 1 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
9
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm