Hong Kong Baptist University

Hồng Kông Hồng Kông

241 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Hong Kong Baptist University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

43.6%

GIẢNG DẠY

30.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

98.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.8%

NGHIÊN CỨU

29.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

59.2%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

264

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

701

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$40,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

HK$22,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$140,000

BẬC CAO HỌC

HK$131,470

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!