18 Học bổng Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Hồng Kông

XẾP HẠNG THE TIMES 40

Học bổng
Xem 6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1951
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 119

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 19 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
Nhận bằng của Hồng Kông
797
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
762
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 182

Xem 34 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1725
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 44

Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
4629
Lượt xem
80
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Xem 15 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1411
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
Nhận bằng của Hồng Kông
740
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
429
Lượt xem
4
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
304
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
Nhận bằng của Hồng Kông
285
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
141
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
Nhận bằng của Hồng Kông
140
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm