COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 56 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
7917
Lượt xem
103
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Học bổng
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
547
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 25 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
6744
Lượt xem
108
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Học bổng
Xem 47 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
491
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
936
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
608
Lượt xem
9
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 85 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
2771
Lượt xem
103
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 81 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
773
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 18 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1483
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1246
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng
Xem 25 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
4392
Lượt xem
108
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 23 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1340
Lượt xem
24
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close