Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Colorado State University

Mỹ Mỹ

311 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Tổng quan

Tổng quan

Colorado State University is a publicly-funded institution in Fort Collins, Colorado. The University was founded as the Colorado Agricultural College in 1870. The University offers bachelors, masters, doctoral and professional degrees through the College of Agricultural Sciences, College of Applied Human Sciences, College of Business, College of Engineering, College of Liberal Arts, College of Natural Sciences, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences and Warner College of Natural Resources. The University has nearly 24,700 resident instruction students.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Colorado State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

95 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

5.23% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

44.1%

GIẢNG DẠY

31.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

39.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

40.8%

NGHIÊN CỨU

26.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77.3%
Bảng xếp hạng QS 2023
Nguồn: QS

408

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,038

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,280

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$31,962

BẬC CAO HỌC

US$31,108

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học