COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 174

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 31 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
407
Lượt xem
courses
Học bổng
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
60
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 17 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1191
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Học bổng
Xem 47 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
270
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 24 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
476
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
990
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 28 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
517
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
National Chiao Tung University

National Chiao Tung University

TAIWAN Đài Loan

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng
375
Lượt xem
Houston Baptist University

Houston Baptist University

USA Mỹ
Học bổng
89
Lượt xem
Springfield College

Springfield College

USA Mỹ
Học bổng
38
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 25

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 21 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
13987
Lượt xem
33
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 21 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
378
Lượt xem
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close