COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 191

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
1532
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
3233
Lượt xem
63
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 160

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Dược
3215
Lượt xem
69
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1751
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
3697
Lượt xem
53
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Dược
5355
Lượt xem
96
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Dược
494
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
763
Lượt xem
6
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
14633
Lượt xem
172
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Dược
2063
Lượt xem
62
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
406
Lượt xem
5
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
588
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close