Dublin City University

Ireland Ireland

714 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Dublin City University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

37.1%

GIẢNG DẠY

23.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

78.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

48.8%

NGHIÊN CỨU

28.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

52%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

422

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€14,211

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€9,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€14,520

BẬC CAO HỌC

€15,420

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!