Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

16 khóa học Y tế và sức khỏe tại Dublin City University

ireland

1045

14

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Hons) in Analytical Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Athletic Therapy and Training

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€18,600.00 (465,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Chemical and Pharmaceutical Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Children's and General Nursing (Integrated)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (General)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Intellectual Disability)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Mental Health)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Psychology and Disruptive Technologies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Health and Society

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Honours) in Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Psychology and Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Higher Diploma in Children's Nursing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023, 15 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023

€11,700.00 (292,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Dublin City University

Ba lần thắng giải University of the Year (Trường Đại học của Năm) của Sunday Times, DCU là cánh cổng dẫn đến những cơ hội tuyệt vời.

  • Sinh viên quốc tế chiếm 20 phần trăm
  • Một trong những trường đại học trẻ hàng đầu trên thế giới
  • Nằm tại Dublin, một trong những thành phố thân thiện bậc nhất
  • 05 khoa, 80 chương trình học đặc sắc

Tư vấn du học