COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Dược
955
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 5 khóa học Dược
792
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 185

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Dược
981
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
3930
Lượt xem
40
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
2068
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 169

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Dược
1084
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Dược
5002
Lượt xem
59
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
1976
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
797
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 168

Xem 14 khóa học Dược
2406
Lượt xem
41
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Dược
1030
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
1132
Lượt xem
9
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học