COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
1198
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
2357
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Dược
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
15709
Lượt xem
164
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
1429
Lượt xem
17
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
560
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
2400
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Dược
1786
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 162

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
5941
Lượt xem
85
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dược
7027
Lượt xem
89
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Dược
2241
Lượt xem
22
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Dược
1554
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
3870
Lượt xem
44
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close