St. John's University

Mỹ Mỹ

205 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học St. Johns (St. Johns University) là một trường Công giáo tư thục thành lập năm 1870 ở Queens, New York. Đại học St Johns có khoảng 20,069 sinh viên theo học. Trường hoạt động ngoài cơ sở chính ở Staten Island, Manhattan, Rome, Ý và Oakdale. Đại học St. Johns bao gồm các trường: Cao đẳng Nghệ thuật tự do và Khoa học, Trường Giáo dục, cao đẳng Kinh doanh, cao đẳng Dược và Y Tế, cao đẳng nghiên cứu chuyên nghiệp, trường đào tạo từ xa và Trường Luật.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại St. John's University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

101 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.67% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,960

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$13,350

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$41,900

BẬC CAO HỌC

US$63,290

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học