COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Ngôn ngữ học
7754
Lượt xem
101
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 1 khóa học Ngôn ngữ học
708
Lượt xem
25
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Có khóa học tiếng Anh
Xem 14 khóa học Ngôn ngữ học
3104
Lượt xem
41
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Ngôn ngữ học
6341
Lượt xem
92
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses
Xem 6 khóa học Ngôn ngữ học
1468
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Ngôn ngữ học
950
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Xem 2 khóa học Ngôn ngữ học
7623
Lượt xem
75
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Ngôn ngữ học
4116
Lượt xem
82
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Ngôn ngữ học
1474
Lượt xem
27
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 137

Có khóa học tiếng Anh
Xem 16 khóa học Ngôn ngữ học
9544
Lượt xem
122
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Ngôn ngữ học
1119
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Ngôn ngữ học
2779
Lượt xem
39
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học