COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
1771
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 129

Xem 2 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
1801
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
452
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
283
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
498
Lượt xem
courses
Graduate School And University Center of The City University of New York

Graduate School And University Center of The City University of New York

USA Mỹ
6
Lượt xem
Brandeis University

Brandeis University

USA Mỹ

XẾP HẠNG THE TIMES 201

122
Lượt xem
2
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Xem 2 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
2142
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 29

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
1369
Lượt xem
4
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
444
Lượt xem
1
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
University of Tennessee At Chattanooga

University of Tennessee At Chattanooga

USA Mỹ
18
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 140

Xem 4 khóa học Ngôn Ngữ Học Máy Tính
171
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Ngôn Ngữ Học Máy Tính

Lọc kết quả tìm kiếm

close