COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
1166
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 160

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
3216
Lượt xem
70
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
1432
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
759
Lượt xem
3
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
The Ohio State University - Graduate School

The Ohio State University - Graduate School

USA Mỹ
19
Lượt xem

Lund University

SWEDEN Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 103

Xem 2 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
2370
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1

Xem 3 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
3708
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Charles University in Prague

Charles University in Prague

CZECH REPUBLIC Cộng hòa Séc

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
301
Lượt xem
5
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 16

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học
2472
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Ngữ Âm Học/ Âm Vị Học

Lọc kết quả tìm kiếm

close