University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1461 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 20

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1817, Đại học Michigan (University of Michigan) là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở bang Michigan. đây là là một Ivy công lập với sự đăng ký tham gia của 26.083 sinh viên bậc đại học và 14.959 bậc sau đại học trong 600 chương trình học. Một số chuyên khoa chính mà trường cung cấp như: Khoa học, Văn học, Nghệ thuật, Kỹ thuật, Trường Kinh doanh Ross, Y và Điều dưỡng, Chính sách công, Nha khoa, Giáo dục, Thông tin, Âm nhạc, Sân Khấu & Khiêu vũ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế công cộng, và công tác xã hội.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Michigan - Ann Arbor

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

121 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.22% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

20

TỔNG ĐIỂM

84.1%

GIẢNG DẠY

80%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

58%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

45.9%

NGHIÊN CỨU

85.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

96%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

20

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

27

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,036

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$49,350

BẬC CAO HỌC

US$47,006

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!