COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 42 khóa học Tiếng Pháp
2845
Lượt xem
49
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Tiếng Pháp
1549
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Pháp
882
Lượt xem
35
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Pháp
1613
Lượt xem
25
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Pháp
9250
Lượt xem
174
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Tiếng Pháp
959
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Tiếng Pháp
15095
Lượt xem
252
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 14 khóa học Tiếng Pháp
539
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Tiếng Pháp
1226
Lượt xem
3
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Tiếng Pháp
279
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 62 khóa học Tiếng Pháp
2098
Lượt xem
27
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Có khóa học tiếng Anh
Xem 18 khóa học Tiếng Pháp
1026
Lượt xem
22
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Tiếng Pháp

Lọc kết quả tìm kiếm

close