COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Đề xuất

Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
2241
Lượt xem
33
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Quản Lý Sự Kiện
9014
Lượt xem
149
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
3304
Lượt xem
59
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
6813
Lượt xem
129
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1386
Lượt xem
27
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
2713
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1599
Lượt xem
46
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses
Xem 3 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1025
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
471
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1688
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
971
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1381
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quản Lý Sự Kiện

Lọc kết quả tìm kiếm

close