COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

TAFE Western Australia

Úc Úc

3584 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

TAFE Western Australia (TAFE WA) colleges have modern facilities and state-of-the-art technology to give students the experience of real work environments. The facilities ensure the best environment for teaching, knowledge sharing with peers and for developing practical working skills. As well as excellent teaching staff, TAFE WA offers students the choice of over 135 courses in 13 study areas. These nationally recognised vocational education and training (VET) courses are designed to prepare students for their future careers and are supported by the government. For students wishing to enter further study, there are a number of pathways to university programs at three of Australia’s leading universities. Students gain credit points towards university study. Perth, Western Australia is one of the most liveable cities in the world. Perth offers students a warm sunny climate and relaxed lifestyle, with a vibrant cultural life and eating experiences. Students at TAFE WA have the perfect opportunity to explore Western Australia’s amazing coastline.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại TAFE Western Australia

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$13,500

HỌC NGHỀ

A$13940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!