COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
3967
Lượt xem
75
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 191

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Y (Đại Cương)
1565
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
1793
Lượt xem
34
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
813
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
438
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 67

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Y (Đại Cương)
9903
Lượt xem
134
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
611
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 200

Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
4913
Lượt xem
99
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
223
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
831
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
3745
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
2908
Lượt xem
56
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close