COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
2353
Lượt xem
69
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
2687
Lượt xem
76
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
1819
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
995
Lượt xem
22
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
20
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
760
Lượt xem
14
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
251
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
207
Lượt xem
2
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
1361
Lượt xem
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
23
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
310
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
557
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Y (Đại Cương)
  • Cấp học
  • Đại học
  • Chuyển tiếp lên Đại học

Lọc kết quả tìm kiếm

close