COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

ONCAMPUS London

Anh Quốc Anh Quốc

25 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

ONCAMPUS is a partnership between many of the world's leading universities and the Cambridge Education Group. ONCAMPUS centres are based on university campuses throughout the UK, Europe and the USA. ONCAMPUS London works in partnership with 6 University of London Colleges and prepares international students to progress to the best universities in the UK. From its centre at Birkbeck, in the heart of the University of London, students are encouraged to develop the tools for success on degree programmes at top UK universities.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ONCAMPUS London

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£3,250

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!