COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Lý Hoá
3008
Lượt xem
62
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Lý Hoá
1675
Lượt xem
54
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Lý Hoá
873
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Lý Hoá
2455
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Lý Hoá
1069
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Lý Hoá
542
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Lý Hoá
2197
Lượt xem
40
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 92

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Lý Hoá
2370
Lượt xem
74
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Lý Hoá
39
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Lý Hoá
168
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Lý Hoá
130
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Lý Hoá
91
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Lý Hoá

Lọc kết quả tìm kiếm

close