COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
7917
Lượt xem
103
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 2 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
557
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
247
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1841
Lượt xem
39
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
986
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
3401
Lượt xem
82
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1629
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1702
Lượt xem
39
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
2589
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
9359
Lượt xem
155
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
929
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1475
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học