COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

University of Texas At Arlington

Mỹ Mỹ

307 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học Texas, Arlington (University of Texas At Arlington ) được thành lập vào năm 1895 dưới dạng một viện nghiên cứu tư về nghệ thuật tự do. Trường hiện có gần 25000 sinh viên. Đại học nhận cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong nhiều ngành. Trường bao gồm 11 trường nhỏ, mỗi trường nhỏ có một chương trình học riêng, như là: Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuât, Nghệ thuật tự do, Đào tạo sau đại học, Điều dưỡng, Công tác xã hội, Các vấn đề công cộng về thành thị, và Viện Kỹ thuật Quân sự

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Texas At Arlington

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

112 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.71% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

30.2%

GIẢNG DẠY

21.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

46.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

40.2%

NGHIÊN CỨU

19.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

53.8%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,394

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,443

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$28,500

BẬC CAO HỌC

US$23,122

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!