Bath Spa University

Anh Quốc Anh Quốc

29 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Bath Spa là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào năm 1975. Trường nằm tại Bath, Somerset và tổ chức các chương trình dự bị, đại học và sau đại học trong nhiều lĩnh vực. Trường có 9 trường chuyên ngành phục vụ các ngành nghệ thuật và thiết kế, phát triển và tham dự, giáo dục, tiếng Anh và ngành sáng tạo, lịch sử và văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, khoa học và môi trường, khoa học xã hội và trường sau đại học. Các trường này tổ chức các chương trình đại học, sau đại học, chương trình dành cho sinh viên quốc tế, giảng dạy và nghiên cứu.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bath Spa University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

87 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.2% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,180

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,480

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£14,360

BẬC CAO HỌC

£14,650

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học