COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
15578
Lượt xem
253
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1238
Lượt xem
2
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
2273
Lượt xem
61
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
10455
Lượt xem
149
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
915
Lượt xem
35
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
18663
Lượt xem
242
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
209
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1122
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
2809
Lượt xem
60
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 60

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
23271
Lượt xem
441
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
1063
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 194

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Headmaster/Headmistress/School Leadership
8416
Lượt xem
165
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Headmaster/Headmistress/School Leadership

Lọc kết quả tìm kiếm

close