Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 1201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Hóa học
1614
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Hóa học
4708
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Hóa học
1819
Lượt xem
70
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Hóa học
402
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Xem 2 khóa học Hóa học
1795
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 168

Xem 10 khóa học Hóa học
2801
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Hóa học
2940
Lượt xem
51
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Hóa học
581
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Hóa học
2178
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Hóa học
6372
Lượt xem
155
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Hóa học
2218
Lượt xem
41
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Hóa học
767
Lượt xem
17
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học