COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 10 khóa học Hóa học
7754
Lượt xem
101
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Xem 2 khóa học Hóa học
1779
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 5 khóa học Hóa học
952
Lượt xem
17
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh
Xem 15 khóa học Hóa học
1783
Lượt xem
30
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 33 khóa học Hóa học
379
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 192

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Hóa học
4598
Lượt xem
121
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Hóa học
2600
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 25 khóa học Hóa học
1206
Lượt xem
14
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 26

Xem 3 khóa học Hóa học
2267
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Hóa học
1055
Lượt xem
19
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Hóa học
1468
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Hóa học
492
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học