COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Hóa học
7921
Lượt xem
104
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Hóa học
1844
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Hóa học
774
Lượt xem
12
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Xem 1 khóa học Hóa học
566
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 2 khóa học Hóa học
1127
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 4 khóa học Hóa học
1548
Lượt xem
41
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Hóa học
5745
Lượt xem
131
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Có khóa học tiếng Anh
Xem 13 khóa học Hóa học
1867
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hóa học
1134
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Hóa học
1089
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Hóa học
603
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Hóa học
554
Lượt xem
6
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học