COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Hóa học
280
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Hóa học
3132
Lượt xem
61
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Hóa học
1081
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 164

Xem 7 khóa học Hóa học
2142
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hóa học
1327
Lượt xem
33
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Hóa học
853
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Hóa học
338
Lượt xem
courses
Athlone Institute of Technology

Athlone Institute of Technology

IRELAND Ireland
85
Lượt xem
Xem 1 khóa học Hóa học
315
Lượt xem
courses
Institute of Technology Tallaght

Institute of Technology Tallaght

IRELAND Ireland
19
Lượt xem
Xem 3 khóa học Hóa học
622
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

Các khóa học Hóa học khác tại Châu Âu

Bạn muốn du học tại Ireland? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close