COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
609
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 26

Xem 12 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
2303
Lượt xem
31
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
248
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
212
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
138
Lượt xem
courses
Xem 8 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
125
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
40
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
186
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
87
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học