New York University

Mỹ Mỹ

928 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 26

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1831 tại Hoa Kỳ, đại học New York (New York University) là trường tư thục với 14 trường, cao đẳng, phòng ban chuyên ngành trực thuộc đặt tại Manhattan. Hiện tại, trường có 50,917 sinh viên trong đó 3,823 du học sinh đang học tập tại đây. Đại học New York cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và bằng chuyên môn. Một số khóa học được đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật tự do, khoa học, sư phạm, chuyên ngành y tế, luật, y khoa, kinh doanh, nghệ thuật, truyền thông, dịch vụ công cộng, nghệ thuật biểu diễn.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại New York University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

146 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.31% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

26

TỔNG ĐIỂM

81.9%

GIẢNG DẠY

76.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

69.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.3%

NGHIÊN CỨU

80.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

96%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

35

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

27

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$27,216

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$22,772

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$51,030

BẬC CAO HỌC

US$47,580

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!