New York Institute of Technology

Mỹ Mỹ

130 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện công nghệ New York (New York Institute of Technology) là trường tư thục, được thành lập năm 1955 tại New York. Học viện có gần 15,000 sinh viên. Bằng cử nhân, cao học được cấp trong chuyên ngành như kinh doanh quốc tế, marketing, tư pháp hình sự, hóa học, kỹ thuật hàng không vũ trụ v.v. Những khóa học này được giảng dạy thông qua các trường: kiến trúc & thiết kế, sư phạm, kỹ thuật & khoa học máy tính, cao đẳng y học nắn xương.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại New York Institute of Technology

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

98 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.33% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,085

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$38,060

BẬC CAO HỌC

US$41,860

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học