COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Giảng dạy đặc biệt
1065
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
279
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
3142
Lượt xem
63
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Giảng dạy đặc biệt
1073
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 164

Xem 2 khóa học Giảng dạy đặc biệt
2131
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Giảng dạy đặc biệt
1318
Lượt xem
33
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Giảng dạy đặc biệt
339
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Giảng dạy đặc biệt
855
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
St Patrick’s College

St Patrick’s College

IRELAND Ireland
17
Lượt xem
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
282
Lượt xem
courses
National College of Art and Design

National College of Art and Design

IRELAND Ireland
19
Lượt xem
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
96
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Ireland? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close