COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Vật lý trị liệu
1063
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Vật lý trị liệu
2810
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 26

Xem 5 khóa học Vật lý trị liệu
2579
Lượt xem
40
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Vật lý trị liệu
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
17466
Lượt xem
199
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 189

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Vật lý trị liệu
1448
Lượt xem
22
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Vật lý trị liệu
914
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Vật lý trị liệu
1029
Lượt xem
17
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Vật lý trị liệu
3342
Lượt xem
35
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Vật lý trị liệu
1532
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Vật lý trị liệu
1081
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Vật lý trị liệu
3184
Lượt xem
41
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Vật lý trị liệu
1050
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học