COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
7917
Lượt xem
103
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 189

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1482
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
904
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
906
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1202
Lượt xem
15
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
4102
Lượt xem
83
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 26

Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
2275
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 137

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
9526
Lượt xem
122
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
2772
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
564
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 168

Xem 2 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
2410
Lượt xem
41
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
2499
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học