COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
2207
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y (Đại Cương)
Nhận bằng của Canada
16822
Lượt xem
209
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Y (Đại Cương)
4173
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Y (Đại Cương)
1854
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
3294
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Y (Đại Cương)
2181
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
632
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
869
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Y (Đại Cương)
3632
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
88
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Y (Đại Cương)
2559
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Y (Đại Cương)
1117
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Y (Đại Cương)

Lọc kết quả tìm kiếm

close