COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
3502
Lượt xem
77
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
1049
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
1882
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
3730
Lượt xem
24
Yêu thích
courses
Xem 8 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
1
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
28
Lượt xem
courses

Wintec

NEWZEALAND New Zealand
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
704
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
287
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
915
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
1040
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
915
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo
1000
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Chuẩn Bị Cho Giáo Dục/ Đào Tạo

Lọc kết quả tìm kiếm

close