COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

PSB Academy

SINGAPORE Singapore
Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Giáo dục và Đào tạo
7122
Lượt xem
138
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Giáo dục và Đào tạo
8765
Lượt xem
224
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Giáo dục và Đào tạo
11261
Lượt xem
200
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 16 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3536
Lượt xem
60
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Giáo dục và Đào tạo
498
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3500
Lượt xem
73
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1049
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Giáo dục và Đào tạo
10437
Lượt xem
272
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 17 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1860
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Xem 12 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3997
Lượt xem
72
Yêu thích
courses
Xem 6 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3564
Lượt xem
31
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1206
Lượt xem
44
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close