COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
1838
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 43 khóa học Tiếng Đức
1278
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Đức
756
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
125
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 8 khóa học Tiếng Đức
595
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 2 khóa học Tiếng Đức
1742
Lượt xem
34
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
1427
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
4946
Lượt xem
82
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Tiếng Đức
956
Lượt xem
18
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
113
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
1086
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Đức
898
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học