COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 6 khóa học Giáo dục và Đào tạo
317
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 22 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1197
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 3 khóa học Giáo dục và Đào tạo
20
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Giáo dục và Đào tạo
775
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3846
Lượt xem
44
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1628
Lượt xem
23
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học dự bị
Xem 4 khóa học Giáo dục và Đào tạo
15
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Giáo dục và Đào tạo
647
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 9 khóa học Giáo dục và Đào tạo
884
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 9 khóa học Giáo dục và Đào tạo
6383
Lượt xem
90
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 96 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3012
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 5 khóa học Giáo dục và Đào tạo
71
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close