COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
1424
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
1072
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
8112
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Địa Chấn Học
4845
Lượt xem
109
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
3678
Lượt xem
84
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
1076
Lượt xem
courses
Indian Institute of Technology, Bombay

Indian Institute of Technology, Bombay

INDIA Ấn Độ

XẾP HẠNG THE TIMES 401

132
Lượt xem
1
Yêu thích
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
246
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 15

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Địa Chấn Học
3160
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Địa Chấn Học
  • Cấp học
  • Tất cả các cấp học
  • Cao học

Lọc kết quả tìm kiếm

close