COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Bangor University

Anh Quốc Anh Quốc

177 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

Bangor University is based in North Wales, the city of Bangor in the UK. It is among the top 10 universities in the UK for student satisfaction, and has also won the Whatuni Student Choice Award for Best Clubs and Societies twice in recent years. It offers over 400 different degree programmes and provides outstanding teaching standards for which it was given a ‘Gold’ rating in the recent Teaching Excellence Framework. It is the only institution in Wales to be given that rating, which puts it among the best in the UK for teaching quality. Over three quarters of the research undertaken at the University was ranked as either world leading or internationally significant. The university also offers bursaries and scholarships worth over GBP 1 million.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bangor University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

128 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

1.67% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

39.8%

GIẢNG DẠY

22.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

82.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.2%

NGHIÊN CỨU

24%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

65.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

601

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£5,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,584

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!