COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tin học
544
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Tin học
2175
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tin học
2511
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tin học
643
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Tin học
1446
Lượt xem
49
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Tin học
2062
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tin học
1714
Lượt xem
21
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tin học
414
Lượt xem
4
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 187

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tin học
1661
Lượt xem
45
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tin học
1102
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Tin học
645
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 1 khóa học Tin học
1484
Lượt xem
27
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close